Rikke Jørgensen

Lektor på Klinisk Institut, Aalborg Universitet (2020), Seniorforsker (2018), Postdoc (2013), Ph.d. (2013), cand.cur. (2006), suppleringsuddannelse i medicinsk antropologi (2001), Sygeplejerske (1998). Seniorforsker og koordinator for den sygeplejefaglige forskning ved Enheden for Psykiatrisk Forskning, Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital.

Fagområder: Skizofreni, Indsigt, Empowerment, Patientperspektivet, Life skills, Recovery, Metakognition, Grounded Theory, Mixed methods, Interventionsforskning, Kliniske forsøg, Guidet Egen-Beslutning (GEB)

Links:
Profil