Janne B. Damsgaard

Sygeplejerske (1997); cand. cur. (2004); ph.d., Institut for Folkesundhed, Sygepleje, Aarhus Universitet (2016). Forsker, Psykiatrisk Forskningsenhed Vest, Region Midt (2018-2020). Ekstern lektor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet (2018-); RUC. Kultur- og Sundhedsrådet, Aarhus Kommune (2020-). Forsker, Praksis for Omsorg (2018-).

Fagområder: Fænomenologi og hermeneutik som grundlag for forståelse og handling i praksis. Mental sundhed, særligt med fokus på eksistentielle, relationelle og æstetiske aspekter. Kultur og sundhed. Kreativitet. Læring og dannelse. Interview, fokusgruppeinterview, deltagerobservation.

Links:
Pure
Praksis for Omsorg
Blog: Den blinde vinkel