Lisbeth Hybholt

hybPh.d., postdoc., Cand. cur. (2002), Sygeplejerske (1997). Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering

 

 

 

Fagområder: Læreprocesser på tværs af psykoedukation og hverdagsliv, Gruppebaseret patientuddannelse, Kritisk psykologisk praksisforskning, casestudier, miljøterapi i behandlingspsykiatrien, læreprocesser på tværs af handlesammenhænge.

Links:
Pure