Velkommen

DPSN har pt. ca. 40 medlemmer og dækker dermed alle regioner i Danmark. På denne side kan du læse om forskeren bag. Det er hensigten at formidle et overblik over gruppen og muliggøre kontakt mellem forsker og omverden. Ønsker du at kontakte den enkelte forsker kan du henvende dig direkte eller under kontakt. Vær opmærksom på at den mail du sender vil tilgå styregruppen og derfor bør fortrolige henvendelser kun rette sig til den specifikke forsker efter kontakten er etableret.