Frederik A. Gildberg

Professor i Retspsykiatri (2021), Lektor i Retspsykiatri (2016), Postdoc (2013), Ph.d. (2012)  cand.cur. (2007), BN. (2003), Sygeplejerske (2002).  Professor i Retspsykiatri & Forskningsleder ved Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart (RFM), CPS, Institut for Regional Sundhedsforskning, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet & Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Psykiatrien Region Syddanmark.

Honorary Adjunct Professor in the School of Health and Biomedical Sciences RMIT University, Australia.

Fagområder: Retspsykiatri, Akut Psykiatrisk sygepleje, Psykiatrisk Sygepleje, Forebyggelse af tvang i psykiatrien, Konfliktsituationer/konflikthåndtering, Reduktion af bæltefikseringer, Patient og personale perspektiv på brugen af tvangsforanstaltninger, Reduktion af varigheden af bæltefikseringer,Risikovurdering associeret med aggression og vold, Patient – sundhedsprofesionel relation, Kvalitativ forskning, Kvalitative analysemetoder, Kvalitativ indholdsanalyse, Tematisk analyse, Observationer/deltagerobservationer, Feltarbejde, Interviews, Systematiske reviews, Symbolsk interaktionisme.

Links:
Hjemmeside
Pure