Om DPSN

Netværk for Dansk Psykiatrisk Sygeplejeforskning (DPSN) er en sammenslutning af forskere og kommende forskere der har til formål at udvikle og vedligeholde et nationalt fagligt netværk med henblik på:

Formål: Netværk for Dansk Psykiatrisk Sygeplejeforskning (DPSN) er en sammenslutning af forskere og kommende forskere, der har til formål at udvikle og vedligeholde et nationalt fagligt netværk med henblik på:

1) At synliggøre og formidle dansk psykiatrisk sygeplejeforskning nationalt og internationalt.

2) At udføre forskning som bidrager til forbedring af den kliniske psykiatriske sygeplejepraksis i overensstemmelse med højeste internationale standart og The Danish Code of Conduct for Research Integrity.

3) At understøtte og udvikle psykiatrisk sygeplejeforskning.

4) At fungere som et forum for sparring og ressource for vidensdeling for forskere, ph.d. – studerende og kandidater inden for den psykiatriske sygepleje.

Vision/mål
Egen hjemmeside der formidler aktuel psykiatrisk sygeplejeforskning, nationalt og internationalt (f.eks. medlemmernes projekter).

At udbrede kendskab om psykiatrisk sygeplejeforskning herunder egne forskningsresultater til fagfæller, samarbejdspartnere på alle niveauer både nationalt og internationalt.

Fungere som formidler af kontakt medlemmerne imellem og f.eks. mellem studerende og potentielle vejledere eller konkrete projekter og studerende.

Holde egen konference omkring psykiatrisk sygeplejeforskning i første omgang nationalt og på sigt internationalt.

Etablerer relationer i udlandet samt præsentere og repræsentere dansk psykiatrisk sygeplejeforskning internationalt.

Målgruppe og krav
Ph.d.ere og ph.d.-studerende indenfor psykiatrisk sygeplejeforskning.
Medlemmer tilslutter sig ubetinget The Danish Code of Conduct for Research Integrity og DPSN arbejder under følgende kommissorium

Navn
Netværk for Dansk Psykiatrisk Sygeplejeforskning (DPSN).  
Danish Psychiatric Nursing Research Network  (DPNRN)

Form
Netværket er selvejende og styres af en styregruppe bestående af: Rikke Jørgensen, Frederik Gildberg, Jens Peter Hansen, Sanne Lemcke, Jacob Hvidhjelm (Se endvidere kommissorium under ‘Målgruppe og krav’.

Oprettet: 2009

Privatlivspolitik for Dansk Netværk For Psykiatrisk Sygeplejeforskning