Publikationer

Netværkets Samlede Publikationer

 

j0402355

 • Bak, J. & Aggernæs, H. 2012. Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries. Nordic Journal of Psychiatry, 66, (5) 297-302
 • Bak, J., Brandt-Christensen, M., Sestoft, D.M., & Zoffmann, V. 2012. Mechanical Restraint – Which Interventions Prevent Episodes of Mechanical Restraint? – A Systematic Review. Perspectives in Psychiatric Care, 48, 83-94
 • Bak, J., Zoffmann, V., Sestoft, D.M., Almvik, R., & Brandt-Christensen, M. 2013. Mechanical Restraint in Psychiatry: Preventive Factors in Theory and Practice. A Danish-Norwegian Association Study. Perspectives in Psychiatric Care

 • Bak, J., Zoffmann, V., Sestoft, D., Almvik, R, Siersma, V. D., and Brandt-Christensen, M. Comparing the effect of non-medical restraint preventive factors between psychiatric units in Denmark and Norway. Nord.J.Psychiatry 23(1), 1-11. 2015.
 • Bak, J. Mechanical Restraint. Preventive Factors in Theory and Practice [PhD thesis]. University of Copenhagen. DOI: 10.13140/RG.2.1.2681.5528
 • Gildberg, FA., Bradley, SK., Tingleff, EB., Hounsgaard, L. 2015. Empirically Testing Thematic Analysis (ETTA): Methodological Implications in Textual Analysis Coding System. Vol. 5 No.2. pp. 193-207. Nordic Nursing Research. – Research: Article, peer reviewed. Status: Published.
 • Gildberg, FA, Fristed, P, Makransky, G, Moeller, EH, Nielsen, LD, Bradley, SK. 2015. As Time Goes by: Reasons and characteristics of prolonged episodes of mechanical restraint in forensic psychiatry. Vol. 11, No.1, 41-50. Journal of Forensic Nursing. doi:10.1097/JFN.0000000000000055 – Research: Article, peer reviewed. Status: Published.
 • Gildberg, F.A., Bradley, S.K., Paaske, K.J. & Hounsgaard, L. 2014. Forensic psychiatric nursing: a literature review and thematic analysis of published literature on humour used in forensic mental health staff-patient interactions. Vol. 10, No. 2, 98-105 Journal of Forensic Nursing. doi: 10.1097/JFN.0000000000000029 – Research: Article, peer reviewed. Status: Published.Gildberg, F.A., Bradley, S.K. & Hounsgaard L. 2013. Comparing the Obvious: Interactional Characteristics of Staff in Acute Mental Health Nursing and Forensic Psychiatric Nursing. Vol. 12, no.13, pp. 205-214I. nternational Journal of Forensic Mental Health. doi: 10.1080/14999013.2013.832443. Research: Article, peer reviewed. Status: Published.
 • Gildberg, F.A., Bradley, S.K., Fristed, P., & Hounsgaard, L. 2012. Reconstructing normality: Characteristics of staff interactions with forensic mental health inpatients. vol. 2012, no.21, pp. 103-113. Int J.Ment.Health Nurs. available from: PM:22321258.Forskning: Artikel, peer reviewed. Status: Published.
 • Gildberg, F.A. & Hounsgaard, L. 2010. In-between grounding and theory: Symbolic interactionism as framework for a field study of forensic mental health nursing. Tidsskrift for sygeplejeforskning, 2010, (2+3) 54-59. Forskning: Artikel, peer reviewed. Status: Published.
 • Gildberg, F. A., Elverdam, B., & Hounsgaard, L. 2010, “Forensic psychiatric nursing: a literature review and thematic analysis of staff-patient interaction”, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, vol. 2010, no. 17, pp. 359-368. Forskning: Artikel, peer reviewed. Status: Published.
 • Gildberg, FA, Fristed, P, Makransky, G, Moeller, EH, Nielsen, LD, Bradley, SK. 2014 As Time Goes by: Reasons and characteristics of prolonged episodes of mechanical restraint in forensic psychiatry. Journal of Forensic Nursing. – Research: Article, peer reviewed. Status: Accepted.
 • Gildberg, FA., Bradley, SK., Tingleff, EB., Hounsgaard, L. 2014. Empirically Testing Thematic Analysis (ETTA): Methodological Implications in Textual Analysis Coding System. Nordic Nursing Research. – Research: Article, peer reviewed. Status: Accepted.Tingleff, EB.
 • Gildberg, FA. 2014. New graduate nurses in transition: A review of transition programs and transition experiences within mental health care. Vol. 23, No. 6, pp. 534-544. International Journal of Mental Health Nursing. doi: 10.1111/inm.12087 – Research: Article, peer reviewed. Status: Published.
 • Gildberg, F.A., Bradley, S.K., Paaske, K.J. & Hounsgaard, L. 2014. Forensic psychiatric nursing: a literature review and thematic analysis of published literature on humour used in forensic mental health staff-patient interactions. Vol. 10, No. 2, 98-105 Journal of Forensic Nursing. doi: 10.1097/JFN.0000000000000029 – Research: Article, peer reviewed. Status: Published.
 • Gildberg, F.A., Bradley, S.K. & Hounsgaard L. 2013. Comparing the Obvious: Interactional Characteristics of Staff in Acute Mental Health Nursing and Forensic Psychiatric Nursing. Vol. 12, no.13, pp. 205-214I. nternational Journal of Forensic Mental Health. doi: 10.1080/14999013.2013.832443. Research: Article, peer reviewed. Status: Published.
 • Gildberg, F.A. 2012. Reconstructing Normality. Interactional Characteristics of Forensic Mental Health Nursing Odense, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet. f-p-n.dk
 • Hansen, J. Oute ”Pårørende og Identitet”, Balance, Depressions Tidende, Marts 2011.
 • Hansen, J. Oute; Buus, N. ”Bagvendt. Pårørende kan forlænge depression”, Dagbladet Politiken, 8. februar 2011
 • Hansen, J. Oute; Påske, K. J.: ”Anmeldelse: Psykiatrisk Sygepleje”; Tidsskriftet Psykiatrisk Sygepleje, Marts 2010, Årg. 18, s. 24-25
 • Hansen JP, Østergaard B, Nordentoft M, Hounsgaard L. 2009 Randomiseret klinisk undersøgelse af effekten af kognitiv adaptationstræning: design og metodediskussion). Tidsskrift for Sygeplejeforskning (3):3-8
 • Hansen, J.P., Østergaard, B., Nordentoft, M., & Hounsgaard, L. 2012. Cognitive adaptation training combined with assertive community treatment: A randomised longitudinal trial. Schizophr Res., 135, 105
 • Hjorth P. Forebyggelse af overvægt og fedme hos patienter med skizofreni. Best Practice Feb. 2015.
 • Hjorth P, Kilian R, Sorensen HO, Eriksen SE, Davidsen AS, Jensen SO, et al. Reducing psychotropic pharmacotherapy in patients with severe mental illness: a cluster-randomized controlled intervention study. Ther Adv Psychopharmacol 2015 Apr;5(2):67-75.
 • Hjorth P, Davidsen AS, Kilian R, Jensen SO, Munk-Jorgensen P. Intervention to promote physical health in staff within mental health facilities and the impact on patients’ physical health. Nord J Psychiatry 2015 Jun 18:1-10.
 • Hjorth P, Davidsen AS, Kilian R, Pilgaard Eriksen S, Jensen SO, Sørensen HO, Munk-Jørgensen P. Improving the physical health of long-term psychiatric inpatients. Aust N Z J Psychiatry. 2014 May 8. [Epub ahead of print]
 • Hjorth P, Davidsen AS, Kilian R, Skrubbeltrang C. A systematic review of controlled interventions to reduce overweight and obesity in people with schizophrenia. Acta Psychiatr Scand. 2014 Jan 17. doi: 10.1111/acps.12245. [Epub ahead of print]
 • Holen, M (2012) En undersøgelse af menneskers perspektiver på eget sygdoms- og recoveryforløb. Poster ved Region Sjælland, Psykiatriens Forskningsdag, Region Sjælland 16. november 2012.
 • Holen, M (in prep.) At blive patient. I: Tvistholm, N. & D. Boe Danbjørg (red.) Patient – Grundbog i Sygepleje. København: Munksgaard Forlag.
 • Holen, M (in prep.) Patient i et patientcentreret sundhedsvæsen I: Tvistholm, N. & D. Boe Danbjørg (red.) Patient – Grundbog i Sygepleje. København: Munksgaard Forlag.
 • Holen, M (2012/in pres) Køn og sygepleje. I: Hundborg, S & B.Kofoed Lynggaard (red.) Sygeplejens fundament. København: Nyt Nordisk Forlag.
 • Hybholt, Rasmussen, Altenburg, Pank og Hendriksen (2011) At være klinisk vejleder i LIP-projektet – i et indefra, udefra og deltage perspektiv. 4. delrapport: analyseresultater af 2. fokusgruppeinterview. Kliniske vejlederes evaluering af LIP-projektet (Læring i psykiatrien). http://pure.au.dk/portal/files/44002504/Rapport_31.05.2011_PDF_til_publicering.pdf
 • Hybholt (2010) En opgørelse af patienters aktiviteter og kontakter under indlæggelse til behandling for depression. Rapport over pilotprojektet, kan fås ved henvendelse til h-lisbeth@hotmail.com.
 • Hybholt (2009) Miljøterapi i behandlingspsykiatrien. I Niels Buus (red) Psykiatrisk sygepleje. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
 • Hybholt (2005) Indlæggelse på psykiatrisk afdeling – belyst i et patientperspektiv. FASID´s Tidsskrift 10. maj, 2005: p 8 – 16
 • Hybholt (2003) Det miljøterapeutiske morgenmøde i patientperspektiv, Klinisk Sygepleje 4. november, 2003: p 17 – 26
 • Hybholt (2003) Det miljøterapeutiske morgenmøde i et patientperspektiv – en hermeneutisk-fænomenologisk undersøgelse. Publikation fra institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet nr. 32/2003
 • Jørgensen, Rikke (2007). En ny begyndelse med skizofreni – et interventionsstudie bygget på metoden Guidet Egen-Beslutning. Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 134/2007 – kandidatspeciale.
 • Jørgensen R, Hansson L, Zoffmann V (2012). Changes in persistent delusions in Schizophrenia using Guided Self-Determination: a single case study. Issues Ment Health Nurs. 2012 May;33(5):293-300
 • Jørgensen R (2013). Improving insight in individuals diagnosed with schizophrenia. PhD Dissertation.
 • Terp, M, Glasdam, S. A life with inner voices. Klinisk Sygepleje. 2010; (02): 26-35
 • Terp, Malene Østergaard. Et liv med indre stemmer. At være ikke-normal i det normale og normal i det ikke-normale. Afdeling for Sygeplejevidenskab. Institut for Folkesundhed. Aarhus Universitet nr. 191/2009
 • Tingleff, EB. Gildberg, FA. 2014. New graduate nurses in transition: A review of transition programs and transition experiences within mental health care. Vol. 23, No. 6, pp. 534-544. International Journal of Mental Health Nursing. doi: 10.1111/inm.12087 – Research: Article, peer reviewed. Status: Published.
 • Tingleff, E. B., Dalsgaard, K., Lunding, D. & Gildberg, F. A. 2015 ”Merged into culture”: The experiences of being newly employed nursing staff in adult psychiatry. Vol. 29. No. 3 pp. 11-26 .Klinisk Sygepleje. Research: Article, peer reviewed. Status: Published.