Janne B. Damsgaard

Sygeplejerske (1997); cand. cur. (2004); ph.d., Sektion for Sygepleje, Health, Aarhus Universitet (2016). Klinisk Forsker, Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Region Midt.

 

 

Fagområder: Fænomenologi og hermeneutik som grundlag for forståelse og handling i praksis. Interaktion mellem patienter og sundhedsprofessionelle. Patientperspektivet. System og livsverden. Smerte. Relation, kommunikation og anerkendelse. Empati. Dannelse og vidensformer. Acceleration og langsomhed. Tydning, kunst og erkendelse. Fænomenologisk-hermeneutiske tradition særligt Paul Ricoeurs tænkning og fortolkningsteori. Interview, fokusgruppeinterview, deltagerobservation, feltobservation og intervention.

Links:
Pure
Praksis for Omsorg
Blog: Den blinde vinkel