Malene Terp

Photo 07-05-13 09.58.15Cand.cur. (2008), Sygeplejerske (1999), Ph.d. studerende ved Klinik Syd, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien og Health Science and Technology, AAU (forventet afslutning 2015).

Enhed for Psykiatrisk Forskning, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg, Mail: m.terp@rn.dk Tlf: +45 40128333

 

Fagområde: Mobil sundhed (mHealth), Brugerinvolvering, Første-episode skizofreni, Patient empowerment, Participatoriske designprocesser, Liv versus sygdom, Recovery, Livskvalitet, Smart Care, Brugerinnovation, Teknologianvendelse i psykiatrisk sygepleje, Feltmetode, Re-design af eksisterende psykiatriske ydelser.

Links:
Pure