Om DPSN

Netværk for Dansk Psykiatrisk Sygeplejeforskning (DPSN) er en sammenslutning af forskere og kommende forskere der har til formål at udvikle og vedligeholde et nationalt fagligt netværk med henblik på:

Formål
At synliggøre og formidle dansk psykiatrisk sygeplejeforskning nationalt og internationalt.

Gennem forskning at bidrage til forbedring af den kliniske psykiatriske sygeplejepraksis.

At understøtte og udvikle psykiatrisk sygeplejeforskning.

At fungere som sparringspartner/ressource for forskere, ph.d. – studerende og kandidater inden for den psykiatriske sygepleje.

Vision/mål
Egen hjemmeside der formidler aktuel psykiatrisk sygeplejeforskning, nationalt og internationalt (f.eks. medlemmernes projekter).

At udbrede kendskab om psykiatrisk sygeplejeforskning herunder egne forskningsresultater til fagfæller, samarbejdspartnere på alle niveauer både nationalt og internationalt.

Fungere som formidler af kontakt medlemmerne imellem og f.eks. mellem studerende og potentielle vejledere eller konkrete projekter og studerende.

Holde egen konference omkring psykiatrisk sygeplejeforskning i første omgang nationalt og på sigt internationalt.

Etablerer relationer i udlandet samt præsentere og repræsentere dansk psykiatrisk sygeplejeforskning internationalt.

Målgruppe og krav
Ph.d.ere og ph.d.-studerende indenfor psykiatrisk sygeplejeforskning.
Medlemmer tilslutter sig ubetinget The Danish Code of Conduct for Research Integrity

Navn
Netværk for Dansk Psykiatrisk Sygeplejeforskning (DPSN).  Danish Psychiatric Nursing Research Network  (DPNRN)

Form
Netværket styres pt. af en styregruppe og er oprettet under Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Denne Består i 2021 af Frederik Gildberg, Rikke Jørgensen, Jacob Hvidhjelm og Jens Peter Hansen

Oprettet: 2009

Privatlivspolitik for Dansk Netværk For Psykiatrisk Sygeplejeforskning