Region Nord

rikke1Rikke Jørgensen

Postdoc (2013), Ph.d. (2013), cand.cur. (2006), suppleringsuddannelse i medicinsk antropologi (2001), Sygeplejerske (1998)

Postdoc ved Enheden for Psykiatrisk Forskning, Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital.

.

 

Specielle ekspert-/interesse-/vidensområder: Rikke har været ansat på Aalborg Psykiatriske Sygehus siden 1998, hvor hun har arbejdet indenfor forskellige specialer. Rikke har altid været interesseret i forskning og har inden hendes ansættelse i Enheden for Psykiatrisk Forskning erhvervet sig praktisk forskningserfaring gennem Erhvervsprojektet. Rikke har siden 2005 arbejdet med problemløsnings- og delt beslutningstagnings- metoden Guidet Egen-Beslutning (GEB), som hun har tilpasset til mennesker med en skizofrenidiagnose, evalueret kvalitativt og senere testet effekten i et randomiseret kontrolleret studie som del af hendes ph.d.. Rikke arbejder pt. med fænomenet indsigt i et postdoc forløb, hvor hun arbejder eksplorativt med begrebet og planlægger at udvikle at teste et nyt instrument til at måle indsigt over tid.

Rikkes interesseområder: skizofreni, indsigt, empowerment, patientperspektivet, life skills, recovery, metakognition, Grounded Theory, mixed methods, interventionsforskning, kliniske forsøg.

Forskningsprojekter:

 • Meningsfuld forandring med metoden Guidet Egen-Beslutning – et randomiseret kontrolleret klinisk studie for patienter med diagnosen skizofreni.
 • Perspektiver på indsigt ud fra personer diagnosticeret med skizofreni – et grounded theory studie.
 • Beck Cognitive Insight Scale – et valideringsstudie på longitudinelle data.
 • Udvikling og testning af et nyt indsigtsinstrument.

Publikationer

 1.  Jørgensen, Rikke (2007). En ny begyndelse med skizofreni – et interventionsstudie bygget på metoden Guidet Egen-Beslutning. Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 134/2007 – kandidatspeciale.
 2. Jørgensen R, Hansson L, Zoffmann V (2012). Changes in persistent delusions in Schizophrenia using Guided Self-Determination: a single case study. Issues Ment Health Nurs. 2012 May;33(5):293-300
 3. Jørgensen R (2013). Improving insight in individuals diagnosed with schizophrenia. PhD Dissertation.
 4. Jørgensen R, Munk-Jørgensen P, Lysaker PH, Buck KD, Hansson L, Zoffmann V (2013). Overcoming recruitment barriers revealed high readiness to participate and low dropout rate among people with schizophrenia in a randomized controlled trial testing the effect of a Guided Self-Determination intervention. (submitted)
 5. Jørgensen R, Munk-Jørgensen P, Lysaker PH, Buck KD, Licht RW, Jensen SOW, Hansson L, Zoffmann V (2013). Effects on cognitive and clinical insight of Guided Self-Determination in outpatients with schizophrenia – a randomized controlled trial. (ready for submission)
 6. Jørgensen R, Munk-Jørgensen P, Lysaker PH, Buck KD, Jensen SOW, Hansson L, Zoffmann V (2013). Relationships of subjective personal and objective clinical recovery in persons with schizophrenia: A 12-month follow-up. (ready for submission)

 

 

Photo 07-05-13 09.58.15Malene Terp

Cand.cur. (2008), Sygeplejerske (1999)

Ph.d. studerende ved Klinik Syd, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien og Health Science and Technology, AAU (forventet afslutning 2015).

Enhed for Psykiatrisk Forskning, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg, Mail: m.terp@rn.dk Tlf: +45 40128333

 

Forskningsområde: Mobil sundhed (mHealth), brugerinvolvering, første-episode skizofreni, patient empowerment, participatoriske designprocesser, liv versus sygdom, recovery, livskvalitet.

Specielle ekspert/interesse/vidensområder: Smart Care, brugerinnovation, teknologianvendelse i psykiatrisk sygepleje, feltmetode, re-design af eksisterende psykiatriske ydelser.

Forskning: Kandidatspeciale: Et projekt der omhandlede livshåndtering og livsvaner hos unge voksne med første-episode skizofreni i Denmark. Ph.d. projekt: Et projekt der udvikler, tester og evaluerer en Smart Care applikation i pleje og behandling af unge voksne med første-episode skizofreni

Publikationer

 1. Forchuk, C; Benbow, S; Terp, M; Ta’An, W; Haspelach. Mental Health Care Nursing Standards: International Perspectives. In: Global Mental Health Nursing. Routledge. Hines-Martin, V & Yearwood, E (ed). (work in progress.)
 2. Terp, M. Smart Care – Et nyt koncept i den psykiatriske sygepleje. Psykiatrisk Sygepleje 2013; (2) (in press)
 3. Poulsen I, Aadal L, Eg M, Jensen M, Terp M, et al. Research – the foundation for furthering nursing. Sygeplejersken 2013;(01): 63-65.
 4. Terp, M, Glasdam, S. A life with inner voices. Klinisk Sygepleje. 2010; (02): 26-35
 5. Terp, Malene Østergaard. Et liv med indre stemmer. At være ikke-normal i det normale og normal i det ikke-normale. Afdeling for Sygeplejevidenskab. Institut for Folkesundhed. Aarhus Universitet nr. 191/2009
 6. Østergaard, Malene. En hyldest til Wales – En studines tanker oplevelser, oplevelser og refleksioner. Klinisk Sygepleje. 1999;(03): 180-184

Terp, Malene – løbende blogindlæg om Ph.d. projektets app udvikling via Landindsatsen om skizofreni, Psykiatrifonden: se www.skizofre9til5.dk

Publikationer om projektet

Nielsen, A.G,. Mindre sygdom – mere liv. DSR Nord, marts 2013

Larsen, J. Psykiatrien flytter ind på Smartphonen. Indsigt og Udsyn. Psykiatrien juni 2012

Skriv et svar