Region Midt

 

SanneLemcke_marts2014Sanne Lemcke

Ph.d., MPH, sundhedsplejerske, sygeplejerske

Forskningssygeplejerske ved Forskningsafsnittet, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital

 

Interesseområder: Børne- og ungdomspsykiatrisk sygepleje, autisme og ADHD hos småbørn, intervention, epidemiologi

 

Forskningsprojekter:

  • Tegn på ADHD og autisme hos småbørn
  • Observation i børne- og ungdomspsykiatrien, udvikling af et instrument
  • Etnicitets betydning for diagnosticeringen af børnepsykiatriske lidelser

 

Publikationer:

Lemcke S (2009), Tidlige symptomer på autisme. Afhandling MPH Aarhus Universitet

Lemcke S, Juul S, Parner ET, Lauritsen MB, Thorsen P.(2013) Early Signs of Autism in Toddlers: A Follow-Up Study in the Danish National Birth Cohort. J Autism Dev Disord. 2013 Oct;43(10):2366-75.

Lemcke S (2013). The early signs of ADHD and autism in toddlers. Health, Aarhus University. PhD Dissertation.

Erica Salomone, Tony Charman et. al. (2014). Access to Early Intervention for Young Children with Autism Spectrum Disorder across Europe (accepted)

Lemcke S, Parner ET, Bjerrum M, Thomsen PH, Lauritsen MB (2014) Deviation in development among infants and toddlers later diagnosed with ADHD. A longitudinal study in the Danish National Birth Cohort. (submitted)

Lemcke S, Parner ET, Bjerrum M, Thomsen PH, Lauritsen MB (2014). Early regulation and temperament in children later diagnosed with autism spectrum disorder. A longitudinal study within the Danish National Birth Cohort. (ready for submission)

 

hybLisbeth Hybholt

Ph.d.-studerende, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Cand. cur. (2002), Sygeplejerske (1997)

 

 

 

 

Forskningsområde: Læreprocesser på tværs af psykoedukation og hverdagsliv

Specielle ekspert-/interesse-/vidensområder: Gruppebaseret patientuddannelse, Kritisk psykologisk praksisforskning, casestudier, miljøterapi i behandlingspsykiatrien, læreprocesser på tværs af handlesammenhænge.

Forskningsprojekter: Patientuddannelse i hverdagsliv (ph.d.-projekt)

Publikationer:

Hybholt (In review) Patientuddannelse i hverdagsliv. Ph.d-afhandling, Institut for uddannelse og pædagogik, forskerprogrammet for livslang læring, Aarhus Universitet.

Hybholt (In review) How to analyse conduct of everyday life after a hospitalization with depression?  The edited, peer-reviewed book ISTP 2013

Hybholt, Rasmussen, Altenburg, Pank og Hendriksen (2011) At være klinisk vejleder i LIP-projektet – i et indefra, udefra og deltage perspektiv. 4. delrapport: analyseresultater af 2. fokusgruppeinterview. Kliniske vejlederes evaluering af LIP-projektet (Læring i psykiatrien). http://pure.au.dk/portal/files/44002504/Rapport_31.05.2011_PDF_til_publicering.pdf

Hybholt (2010) En opgørelse af patienters aktiviteter og kontakter under indlæggelse til behandling for depression. Rapport over pilotprojektet, kan fås ved henvendelse til h-lisbeth@hotmail.com.

Hybholt (2009) Miljøterapi i behandlingspsykiatrien. I Niels Buus (red) Psykiatrisk sygepleje. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Glasdam & Hybholt (2006) Sygeplejestuderendes afsluttende opgaver før og efter professionsbachelortitlen – det samme indhold i ny indpakning? I: Johny Lauritsen (red.) Projekt Bachelor. Vejledning, professionslæring og værdier. Udgivet af CVU Sjælland og Roskilde Universitetscenter,

Hybholt (2005) Indlæggelse på psykiatrisk afdeling – belyst i et patientperspektiv. FASID´s Tidsskrift 10. maj, 2005: p 8 – 16

Hybholt (2003) Det miljøterapeutiske morgenmøde i patientperspektiv, Klinisk Sygepleje 4. november, 2003: p 17 – 26

Hybholt (2003) Det miljøterapeutiske morgenmøde i et patientperspektiv – en hermeneutisk-fænomenologisk undersøgelse. Publikation fra institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet nr. 32/2003

 

Trine Ellegaard 

Ph.d., cand.cur, sygeplejerske

Ph.d. ved Forskningsenheden for Psykoser, Afdeling P, Aarhus Universitetshospital Risskov.

 

 

 

 

Interesseområder: Psykiatrisk sygepleje, skizofreni, patientinvolvering, brugerstyret behandling, recovery, empowerment, grounded theory og kliniske forsøg.

Forskningsprojekter:

  • Patientstyrede indlæggelser i Psykiatrien (ph.d.-projekt)
  • Patientinvolvering: Et strategisk forskningsprogram ved Aarhus Universitetshospital

Publikationer:

  1. Rahbek, A. Ellegaard, T. Lomborg K. (2016). Brugerstyrede senge i psykiatrien – en national fokusgruppeundersøgelse af pårørendes perspektiv. Rapport.
  2. Ellegaard, T. Med billetten i baglommen. (2014).  Psykiatrisk Sygepleje. 22, 3, s. 15-18 4 s.
  3. Ellegaard, T. (2013). Sendt til Danmark! En kvalitativ undersøgelse af grønlandske retspsykiatriske patienters oplevelser. Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet – kandidatspeciale.