Region Hovedestaden

jesper-billede3Jesper Bak

RN, SD, MPH, Ph.d.

Forskningsleder, Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning, Forskningsinstituttet/Centerledelsen, Psykiatrisk Center Sct. Hans

Web: https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Sct.-Hans/forskning/Sider/default.aspx

 

 

Forskningsområde:  Forebyggelse af tvang i psykiatrien. Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning.

Forskningsprojekter/Projekter: Safewards, De seks kernestrategier, Undersøgelse af effekten af implementering af risikovurderingsredskabet START (Short Term Assessment of Risk and Treatability) på de retspsykiatriske afsnit i Region Hovedstaden, EUROSTART: dynamic risk assessment for violence in mental health settings (DK arm), How to Prevent the use of Coercive Measures in Inpatient Mental Health Settings – A Longitudinal Multicentre Study, etc.

Publikationer:

Bak J. Tvangsfiksering i psykiatrien – Patienters oplevelser. Patienters forslag til nedsættelse af antallet af tvangsfikseringer på Sct. Hans Hospital [MPH-afhandling]. København: Københavns Universitet; 2004.

Bak, J., Brandt-Christensen, M., Sestoft, D. M., & Zoffmann, V. (2012). Mechanical Restraint – Which Interventions Prevent Episodes of Mechanical Restraint? – A Systematic Review. Perspectives in Psychiatric Care, 48, 83-94. doi:10.1111/j.1744-6163.2011.00307.x

Bak, J., & Aggernæs, H. (2012). Coercion within Danish psychiatry compared with 10 other European countries. Nordic Journal of Psychiatry, 66(5), 297-302.

Bak, J., Zoffmann, V., Sestoft, D.M., Almvik, R., & Brandt-Christensen, M. 2013. Mechanical Restraint in Psychiatry: Preventive Factors in Theory and Practice. A Danish-Norwegian Association Study. Perspectives in Psychiatric Care

Bak, J., Zoffmann, V., Sestoft, D., Almvik, R, Siersma, V. D., and Brandt-Christensen, M. Comparing the effect of non-medical restraint preventive factors between psychiatric units in Denmark and Norway. Nord.J.Psychiatry 23(1), 1-11. 2015.

Bak, J. Mechanical Restraint. Preventive Factors in Theory and Practice [PhD thesis]. 2015. University of Copenhagen. DOI: 10.13140/RG.2.1.2681.5528

Berring LL. Bak J. En ny måde at håndtere konflikter på. Sygeplejersken; 13, 89-93. 2015.

Berring, L. L. and Bak, J. Safewards – en ny måde at håndtere konflikter. Psykiatrisk Sygepleje 3(23), 30-33. 2016. Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker.

Bak J. Do Politicians Have the Power and Ability to Order a Halving of Psychiatric Patients Experiencing Mechanical Restraints? Needham, I., McKenna, K., Frank, O., and Oud, N. Proceedings of the Fifth International Conference on Violence in the Health Sector , 299-302. 2016. Amsterdam, KAVANAH.

 

Jacob Hvidhjelm

RN, Cand.Scient.San, Ph.d.

Postdoc, Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning, Forskningsinstituttet/Centerledelsen, Psykiatrisk Center Sct. Hans

Web: https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Sct.-Hans/forskning/Sider/default.aspx

Forskningsområde:  Forebyggelse af tvang i psykiatrien. Risikovurdering. Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning.

Forskningsprojekter/Projekter: Safewards, De seks kernestrategier, Undersøgelse af effekten af implementering af risikovurderingsredskabet START (Short Term Assessment of Risk and Treatability) på de retspsykiatriske afsnit i Region Hovedstaden, EUROSTART: dynamic risk assessment for violence in mental health settings (DK arm), Spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at belyse, om personale, der oplever at være udbrændte og/eller tidligere i livet har oplevet traumatiske livsbegivenheder, oftere bliver udsat for vold og/eller trusler om vold.

Publikationer:

Hvidhjelm J. Absentering fra retspsykiatrisk afdeling 2006 – 2007 (Msc Health thesis). København: Københavns Universitet; 2008.

Hvidhjelm J, Sestoft D, Theil Skovgaard L, Bjørner J. Sensitivity and specificity of The Brøset Violence Checklist as predictor of violence in forensic psychiatry. Nord J Psychiatry 2014;68(8):536-42.

Hvidhjelm J. Risikovurdering I psykiatrien. Risikovurdering – et bidrag til voldsforebyggelse; Vold som Udtryksform, 2014(5).

Hvidhjelm J, Sestoft D, Bjørner JB. The aggression observation short form identified episodes not reported on the staff observation aggression scale-revised. Issues Ment Health Nurs 2014;35(6):464-9.

Hvidhjelm J. Prevention of aggression and violence on psychiatric wards via structured risk assessment – evaluation of the Brøset Violence Checklist
in Denmark. Copenhagen: Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen; 2015.

Hvidhjelm J. Aggression on Psychiatric Wards: Effect of The use of A Structured Risk Assessment. (Accepted by: Issues in Ment Health Nurs )

Hvidhjelm J. The AOS identified episodes not reported on the SOAS-R. Needham, I., McKenna, K., Frank, O., and Oud, N. Proceedings of the Fifth International Conference on Violence in the Health Sector , 299-302. 2016. Amsterdam, KAVANAH.