Region Syddanmark

frederik-billede

Frederik Alkier Gildberg

Lektor i Retspsykiatri (2016), Postdoc (2013), Ph.d. (2012)  cand.cur. (2007), BN. (2003), Sygeplejerske (2002)

CPS, Institut for Regional Sundhedsforskning, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet. Lektor i Retspsykiatri & Forskningsleder ved Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Psykiatrien Region Syddanmark.

 

Forskningsområde: Psykiatrisk Sygepleje, Retspsykiatri, Akut Psykiatri, Pleje, Personale – Patient Interaktioner, Konflikthåndtering og Reduktion af tvang

Specielle ekspert-/interesse-/vidensområder :  Fra starten har Frederik arbejdet målrettet med at undersøge hvad der kendetegner den psykiatriske sygepleje herunder særligt hvad der kendetegner interaktionen mellem sundhedspersonale og patient dette med henblik på at afdække området og derfra fortsætte arbejdet. Denne interesse for både det relationelle og terapeutiske arbejde fortættes ind i projektet “reduktion af tvang” med den ene ambition at udvikle eksisterende pleje og nedbringe brugen af tvang. Særligt har Frederik interesseret sig i retspsykiatrisk & akut psykiatrisk sygepleje og metodisk  for Symbolsk Interaktionisme, Feltarbejde, Interview, Observationer, Domain, Taksonomisk, semantisk, indholds og tematisk -analyse. Omend vægten er lagt på kvalitativ forskning bibeholdes dog en pragmatisk tilgang hvor det reelt er det bedste værktøj der bringes til anvendelse i forhold til jobbet og dermed følges en klar tradition fra H. Blumer ind i et sundhedsvidenskabeligt – sygeplejefagligt felt.

Forskningsprojekter: Forsker i øjeblikket med henblik på at reducere tvang. Se flere projekter på www.F-P-N.dk

Videnskabelige Publikationer:

  1. Birkeland, S. Gildberg, F.A. 2016 Mental health nursing, mechanical restraint measures and patients’ legal rights. Vol. 2016. No. 10. pp. 8-14. The Open Nursing Journal. DOI: 10.2174/1874434601610010008 – Short Communication Article, peer reviewed, Status: Published.
  2. Tingleff, E. B., Dalsgaard, K., Lunding, D. & Gildberg, F. A. 2015 ”Merged into culture”: The experiences of being newly employed nursing staff in adult psychiatry. Vol. 29. No. 3 pp. 11-26 .Klinisk Sygepleje. Research: Article, peer reviewed. Status: Published.
  3. Gildberg, FA., Bradley, SK., Tingleff, EB., Hounsgaard, L. 2015. Empirically Testing Thematic Analysis (ETTA): Methodological Implications in Textual Analysis Coding System. Vol. 5 No.2. pp. 193-207. Nordic Nursing Research. – Research: Article, peer reviewed. Status: Published.
  4. Gildberg, FA, Fristed, P, Makransky, G, Moeller, EH, Nielsen, LD, Bradley, SK. 2015. As Time Goes by: Reasons and characteristics of prolonged episodes of mechanical restraint in forensic psychiatry. Vol. 11, No.1, 41-50. Journal of Forensic Nursing. doi:10.1097/JFN.0000000000000055 – Research: Article, peer reviewed. Status: Published.
  5. Tingleff, EB. Gildberg, FA. 2014. New graduate nurses in transition: A review of transition programs and transition experiences within mental health care. Vol. 23, No. 6, pp. 534-544. International Journal of Mental Health Nursing. doi: 10.1111/inm.12087 – Research: Article, peer reviewed. Status: Published.
  6. Gildberg, F.A., Bradley, S.K., Paaske, K.J. & Hounsgaard, L. 2014. Forensic psychiatric nursing: a literature review and thematic analysis of published literature on humour used in forensic mental health staff-patient interactions. Vol. 10, No. 2, 98-105 Journal of Forensic Nursing. doi: 10.1097/JFN.0000000000000029 – Research: Article, peer reviewed. Status: Published.
  7. Gildberg, F.A., Bradley, S.K. & Hounsgaard L. 2013. Comparing the Obvious: Interactional Characteristics of Staff in Acute Mental Health Nursing and Forensic Psychiatric Nursing. Vol. 12, no.13, pp. 205-214I. nternational Journal of Forensic Mental Health. doi: 10.1080/14999013.2013.832443. Research: Article, peer reviewed. Status: Published.
  8. Gildberg, F.A., Bradley, S.K., Fristed, P., & Hounsgaard, L. 2012. Reconstructing normality: Characteristics of staff interactions with forensic mental health inpatients. vol. 2012, no.21, pp. 103-113. Int J.Ment.Health Nurs. available from: PM:22321258.Forskning: Artikel, peer reviewed. Status: Published.
  9. Gildberg, F.A. & Hounsgaard, L. 2010. In-between grounding and theory: Symbolic interactionism as framework for a field study of forensic mental health nursing. Tidsskrift for sygeplejeforskning, 2010, (2+3) 54-59. Forskning: Artikel, peer reviewed. Status: Published.
  10. Gildberg, F. A., Elverdam, B., & Hounsgaard, L. 2010, “Forensic psychiatric nursing: a literature review and thematic analysis of staff-patient interaction”, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, vol. 2010, no. 17, pp. 359-368. Forskning: Artikel, peer reviewed. Status: Published.

 

dsc_00102Jens Peter Hansen

Sygeplejerske, SD, Cand. Cur

Post doc. forskningssygeplejerske, ph.d.

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

 

 

 

Forskningsområde: Skizofreni og depression

Specielle ekspert-/interesse-/vidensområder: Depression, skizofreni, Randomiserede kliniske forsøg, shared care, optræning af kompenserende færdigheder

Forskningsprojekter:  Effekten af Telepsychiatric Integrated Collaborative Care (TICC) ved angst og derpression.

Effekt af kompenserende færdigheder rettet mod kognitive deficits ved skizofreni

Publikationer:

Hansen JP, Østergaard B, Nordentoft M, Hounsgaard L. 2009 Randomiseret klinisk undersøgelse af effekten af kognitiv adaptationstræning: design og metodediskussion). Tidsskrift for Sygeplejeforskning (3):3-8

Hansen, J.P., Østergaard, B., Nordentoft, M., & Hounsgaard, L. 2012. Cognitive adaptation training combined with assertive community treatment: A randomised longitudinal trial. Schizophr Res., 135, 105

 

UnavngivetPeter Hjorth

Sygeplejerske, MPH, Ph.d. Forskningssygeplejerske ved Region Midt Psykiatri Randers. Indsats mod tidlig død af somatiske årsager blandt mennesker med psykisk sygdom.

 

 

 

Interesseområder: Fysisk sundhed hos mennesker med svær psykiatrisk sygdom. Forebyggelse og livsstilsfremme. Public Health.

Forskningsprojekter: Master of Public Health med afhandlingen ”Årsager til overvægt og fedme hos kvinder i ghanesiske storbyer”(2005). Fysisk sundhed hos beboere og personale på psykiatriske boformer. Indsats mod tidlig død af somatiske årsager blandt mennesker med psykisk sygdom.

Publikationer:

(1) Hjorth P. Forebyggelse af overvægt og fedme hos patienter med skizofreni. Best Practice Feb. 2015.

(2) Hjorth P, Kilian R, Sorensen HO, Eriksen SE, Davidsen AS, Jensen SO, et al. Reducing psychotropic pharmacotherapy in patients with severe mental illness: a cluster-randomized controlled intervention study. Ther Adv Psychopharmacol 2015 Apr;5(2):67-75.

(3) Hjorth P, Davidsen AS, Kilian R, Jensen SO, Munk-Jorgensen P. Intervention to promote physical health in staff within mental health facilities and the impact on patients’ physical health. Nord J Psychiatry 2015 Jun 18:1-10.

(4) Medici CR, Vestergaard CH, Hjorth P, Hansen MV, Shanmuganathan JW, Viuff AG, et al. Quality of life and clinical characteristics in a nonselected sample of patients with schizophrenia. Int J Soc Psychiatry 2015 May 18.

Hjorth P. Improving physical health for those with severe mental illness. Ph.d dissertation, Aarhus University, Faculty of Health Science 2013.

(5) Hjorth P, Davidsen AS, Kilian R, Pilgaard Eriksen S, Jensen SO, Sorensen HO, et al. Improving the physical health of long-term psychiatric inpatients. Aust N Z J Psychiatry 2014 Sep;48(9):861-870.

(6) Hjorth P, Davidsen AS, Kilian R, Skrubbeltrang C. A systematic review of controlled interventions to reduce overweight and obesity in people with schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 2014 Jan 17.

(7) Weiser P, Becker T, Losert C, Alptekin K, Berti L, Burti L, et al. European network for promoting the physical health of residents in psychiatric and social care facilities (HELPS): background, aims and methods. BMC Public Health 2009; 28:315- 324.

(8) European Network for Promoting the Health of Residents in Psychiatric and Social Care Institutions. (http://www.uni-ulm.de/helps-net/helps_toolkit.htm). Helps samlede værker: www.uni-ulm.de/helps-net/toolkit/helps_toolkit_international.pdf

(9) Hjorth P, Davidsen AS, Kilian R, Pilgaard Eriksen S, Jensen SO, Sorensen HO, et al. “Reducing Psychotropic pharmacotherapy in patients with severe mental illness. A cluster-randomised controlled intervention study” Therapeutic Advances in Psychopharmacology 2014.

 

Camilla Blach Rossen_webCamilla Blach Rossen

Ph.d. studerende ved Institut for Regional Sundhedsforskning, cand.cur., Sygeplejerske.

Ansat ved Forskningsenheden for Psykiatri, Psykiatrisk Afdeling Odense, Universitetsfunktion

 

 

 

Forskningsområde: Psykiatri, Professionel – Patient Interaktioner, Etnisk minoritetsgrupper, Patientologi

Specielle ekspert-/interesse-/vidensområder: Patientologi, kvalitativ forskning, konversationsanalyse, Etniske Minoriteters Sundhed/Sygdom, Pakkeforløb i Sundhedsvæsnet.

Forskningsprojekt: ”Diagnostisk udredning af patienter i komplekse forløb i specialiserede enheder”

Publikationer:

Peer-reviewed artikler:

Rossen, C.B., Buus N., Stenager, E. (2013) ”The experiences of being close relatives and informal carers of mentally ill Iraqi refugees: a qualitative study, International Journal of Cultural and Mental Health, Early online: 1-12.

Rossen,C.B., Sørensen, B., Jochumsen, B.W., Wind, G. (2012) “Everyday life for electric wheelchair users – a qualitative interview study”, Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, Vol. 7, No. 5 , Pages 399-407
Oute, J., Jakobsen, T., Rossen C.B., Buus N. (2011) ” Pårørendes oplevelser af samlivet med deprimerede mennesker: en kvalitativ metasyntese”, Vård i Norden, no. 102.

Tingleff E.B., Rossen C.B., Buus N. (2010) ”Transitionen fra at være studerende til at være nyuddannet sygeplejerske i psykiatrien”, Klinisk Sygepleje, no. 3, s. 23-35.

Rossen, C. B., Tingleff, E. B. & Buus, N. (2009) ”Depressive menneskers oplevelser af transitionen mellem at være indlagt og at være hjemme: Et interview studie”, Vård i Norden, no. 4, s. 30-34.

 

Artikler uden peer-review:

Jochumsen, B; Sørensen, B; Rossen, C.B. (2011) ”Tilgængelighed til betydningsfulde aktiviteter”, Ergoterapeuten, no.11, s. 32-34.

Maheswaran , M.,  Rossen, C.B. (2011) ”Sygeplejerskens rolle i pleje- og behandlingsforløb med patienten med anden etnisk baggrund”, Sygeplejersken, no. 7,s. 54-57.

Tingleff, E.B., Rossen, C.B. & Buus, N. (2010) “En kvalitativ metasyntese af psykiatriske sygeplejerskers oplevelser af transitionen fra at være studerende til at være nyuddannet”, Vård i Norden, no. 1, s. 45-47.

Buus, N., Rossen, C. B., Tingleff, E. B. & Rostgaard, L. (2009) “Strategier til valg og udvælgelse af empirisk materiale til en undersøgelse”, Sygeplejersken, no. 22, s. 48-56.

Buus, N., Kristiansen, H. M., Tingleff, E. B., & Rossen, C. B. (2008) “Litteratursøgning i praksis – begreber, strategier og modeller”, Sygeplejersken, vol. 108, no. 10, tillæg.

 

Andre publikationer:

Rossen, C.B. (2008) ”“Jeg var i menneskehænder…” En undersøgelse af depressive menneskers oplevelse af transitionen fra indlæggelse på psykiatrisk hospital til det at være hjemme”, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Århus universitet.

 

Ellen-1-150x150

Ellen Boldrup Tingleff

Ph.d studerende, cand. cur, sygeplejerske.

Psykiatrisk afdeling Middelfart, Psykiatrien i Region Syddanmark.

Lektor, UCL-Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

 

 

 

Forskningsområde: Retspsykiatri, patienter og pårørendes opfattelser, konfliktsituationer, reduktion af bæltefikseringer

Specielle ekspert-/interesse-/vidensområder:

Reduktion af bæltefikseringer og tvang. Patienter og pårørendes opfattelser af konfliktsituationer og bæltefikseringer. Kvalitativ forskning. Symbolsk interaktionisme. Tematisk analyse. Nyuddannede sygeplejersker og nyansat plejepersonales transition til psykiatrien. Introduktions- og mentorprogrammer til nyuddannede sygeplejersker og nyansat plejepersonale i psykiatrien.

Forskningsprojekter:

Reduction of mechanical restraint in forensic psychiatry – Patient and relatives’ perceptions and perspectives on mechanical restraint in forensic psychiatry.

Publikationer:

Peer reviewed

Tingleff EB, Gildberg FA. ”Merged into culture”: The experiences of being newly employed nursing

staff in adult psychiatry [Danish]. Danish Journal of Clinical Nursing 2015; 29(3):pp.11-26

Gildberg FA, Bradley SK, Tingleff EB, Hounsgaard L. Empirically Testing Thematic Analysis (ETTA):

Methodological Implications in Textual Analysis Coding System. Nordic Nursing Research 2015;

5(2):193

Tingleff EB, Gildberg FA. New graduate nurses in transition: A review of transition programmes

and transition experiences within mental health care. International Journal of Mental Health

Nursing 2014;23(6):534–544

Tingleff EB, Rossen CB, Buus N. The transition from being a student to being newly qualified in

Psychiatric Settings [Danish]. Danish Journal of Clinical Nursing 2010; 24(3):23-33

Rossen CB, Tingleff EB, Buus N. Depressive people’s experience of transition from hospital to home: An interview study [Danish]. Nordic Journal of Nursing Research 2009; 29(4):30-34

 

Andre artikler

Tingleff EB, Rossen CB, Buus N. A qualitative metasynthesis of psychiatric nurses’ experiences of

the transition from being student to being newly qualified [Danish]. Nordic Journal of Nursing

Research 2010;30(1):45-47

Buus N, Rossen CB, Tingleff EB, Rostgaard L. Choice of data for a scientific study [Danish]. Danish

Journal of Nursing 2009; 109(22):48-56

Buus N, Kristiansen HM, Tingleff EB, Rossen CB. Systematic literature reviewing for academic

Papers [Danish]. Danish Journal of Nursing 2008; 108(10):Insert

 

Kandidatspeciale

Tingleff EB. Nyuddannede sygeplejerskers oplevelser af overgangen fra studerende til nyuddannet

i psykiatrien. Kandidatspeciale ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, 2008

 

 

 

Skriv et svar